שוטר בורח

שוטר ופקח בשיתוף פעולה בעיריית רמת גן מבצעים עברות תנועה בשפע