Sweet Girl

Zhang Xinyuan, born in Wuhan, Hubei Province, graduated from the Central Academy of Drama in 2012, BA of performance.

Azrail 'den kaçan adam

Hz. Süleyman devriydi. Saf bir adam, bir kuşluk vakti, kudretli peygamberin sarayına telâşla girdi. Nöbetçilere, hayatî bir mesele için Hazre