Lagan

Lagan is the story of a widow Parvati, her two sons and their wives. The elder son takes the wrong path which ruins the well being ...

ETİK Ü1 - S2

Etik ile ahlâk kavramlarını ayırt edebileceksiniz.Etiğin temel sorularını belirleyebileceksiniz.Etiği bir bilgi alanı olarak tanıyabileceksi