ALLAH'IN GİZLİ NİMETLERİ

Açık nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Fakat gizli nimetlerin yanında onlar devede kulak kalır.Ayetler ve İbretler 55