Bert & Ernie tries Gangsta-Rap

I was a bit bored last week, so I edited some old Bert & Ernie episodes to the sound of M.O.P.'s Ante Up. The song can be bought ...

DSC 0189

Tiết mục của lớp D1- Tết Nguyên Đán - Hội xuân NK