Trailer XIN ĐỪNG XA ANH

- Facebook https://www.facebook.com/GiaiTriTV- Website http://giaitritv.vn/Xin đừng xa anh xoay quanh về cuộc sống, tình yêu và lòng thù